Trivsel, trygghet og tilhørighet.
Trivsel, trygghet og tilhørighet.

Årsmøte 2014

Innkalling til årsmøtet finner du her
Klubbkveld arrangeres i forkant av årsmøtet, se vedlegg for ytterligere info.

Det forventes at foreldre / foresatte til svømmere på Totenbadet (havhestgruppa, rekrutter og treningsgruppene) bidrar inn i klubben. En måte å bidra på er å ta med kake og / eller gevinster til årsmøte. Kanskje noen kan be forretninger og bedrifter om en gave.
Gi beskjed til Monica@quick.no eller tlf. 90154828 innen 14.03.14

Siden det skal serveres mat på klubbkvelden/årsmøtet trenger styret å vite hvor mange som kommer.
Gi beskjed til leder@ril-svomming.no eller sms til 41606819 innen 14.03.14.