Trivsel, trygghet og tilhørighet.
Trivsel, trygghet og tilhørighet.

Kontakt


Leder:

Heidi Iren Kjelsrud, 91842818, leder@ril-svomming.no

Sportslig leder:

Solveig Sveen Lundgaard, 41606819, sportsleder@ril-svomming.no

Hovedtrener:

Knut Ivar Kjelsrud, 97668655, hovedtrener@ril-svomming.no

Svømmeskoleansvarlig:

Annica Benjaminsson, 45660490,  kurs@ril-svomming.no

Hovedinstruktør svømmeskolen:

Ingrid Ravnan, 41087895, hovedinstruktor@ril-svomming.no 

Instruktører:

Heidi Iren Kjelsrud, 91842818, leder@ril-svomming.no

WEB-ansvarlig:

Mads E. S. Ringen, web@ril-svomming.no

Kasserer:

Gerda L. Nubdal, 92491213, kasserer@ril-svomming.no