Trivsel, trygghet og tilhørighet.
Trivsel, trygghet og tilhørighet.

Linker

[logo-slider]

Påmelding kurs og treningsgrupper skjer på tryggivann.no:

sLogo

Idrettens barnerettigheter

bestemmelser-om-barneidrett_150

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Temaside barneidrett, Norsk Idrettsforbund

Nyttige linker:

Betale lisens

For å kunne delta på svømmestevner må deltagerne ha betalt lisens i Norges Svømmeforbund. Dette betyr at du slipper å betale lisens hvis du bare skal delta på rekruttstevner og klubbstevner, men må gjøre det hvis du skal delta på approberte stevner.

Mer informasjon finner du på denne siden hos Norges Svømmeforbund:

www.svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lisens/

 

Lisensen betales til kontonummer 7874.06.70025. NB! Husk at det MÅ betales med KID-nummer, dette får du på e-post fra klubben. Haster det med å få betalt lisensen tar du kontakt med leder@ril-svomming.no.

Norsk Tipping – støtt oss med grasrotandelen!

Med Grasrotandelen støtter du oss med 5% av beløpene du tipper for uten at det koster deg noe, men det betyr svært mye for det tilbudet vi kan tilby dine barn!

Send kodeordene Grasrotandelen 983856616 til 2020 for å støtte oss.

Grasrot Plakat Liggende WEB liten

Klikk under for å skrive ut vervebrev med strekkode du kan bruke når du registrerer din støtte hos din tippekommisjonær eller hvis du vil få andre til å støtte oss.

Vervebrev Grasrotandelen RIL svømming 2015

På forhånd takk for hjelpen og støtten din!

Politiattest
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Politiattest fornyes hvert tredje år!

Klikk her for mer informasjon!

Idrett og alkohol

Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

Klikk her for mer informasjon!

Forsikring i barneidretten

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Klikk her for mer informasjon!