Trivsel, trygghet og tilhørighet.
Trivsel, trygghet og tilhørighet.

Årsmøte tirsdag 5. mars

Styret innkaller til årsmøte i Raufoss IL Svømming. Det innkalles samtidig til ekstraordinært årsmøte etter endt årsmøte ved behov for dette. Møtet finner sted på Sportshytta på Raufoss Stadion kl. 18:30

Saker som medlemmene ønsker å ta opp må sendes styret senest 19. februar til e-post til leder@ril-svomming.no Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter finner du nedenfor.

For å ha stemmerett må du:

  • vært medlem i Raufoss idrettslag Svømming
  • ha fylt 15 år
  • vært medlem i idrettslaget i minst én måned
  • ha betalt kontingenten til Raufoss Idrettslag

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. se Norges Idrettsforbund lov § 5 til § 8.