Trivsel, trygghet og tilhørighet.
Trivsel, trygghet og tilhørighet.

Husk Lisens for 2014!

Vil bare minne alle på å betale svømmelisens for 2014.

Dette er ikke det samme som treningskontigent. Svømmelisensen betales til Norges Svømmeforbund og omfatter bl.a. forsikring av utøver dersom det skulle skje noe.

Dette MÅ betales for at utøveren skal få delta på svømmestevner. Les mer om lisens her og ta kontakt med Erlend (erlend.brekke@me.com) dersom dere ikke har mottatt faktura på epost.