Trivsel, trygghet og tilhørighet.
Trivsel, trygghet og tilhørighet.

Årsmøte Raufoss IL Svømming

Årsmøtet i Raufoss IL svømming holdes 18. mars kl. 18.30 på Sportshytta, Raufoss Stadion. Saker som medlemmene ønsker å ta opp må sendes styret senest 26. februar til e-post: leder@ril-svomming.no

Det innkalles samtidig til ekstraordinært årsmøte etter endt årsmøte ved behov for dette.

Saksliste

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli lagt ut her på hjemmesiden vår senest én uke før årsmøtet.

Stemmerett

For å ha stemmerett må medlemmet fylle 15 år inneværende år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.