Trivsel, trygghet og tilhørighet.
Trivsel, trygghet og tilhørighet.

Årsmøte for RIL Svømming

Årsmøte avholdes 22. mars 2022 på Sporthytta på Raufoss Stadion. Innkallingen finner du her.
Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret i RIL Svømming