Trivsel, trygghet og tilhørighet.
Trivsel, trygghet og tilhørighet.

Husk å betale startlisens 2018!

For å kunne delta på svømmestevner må deltagerne ha betalt lisens i Norges Svømmeforbund. Dette betyr at du slipper å betale lisens hvis du bare skal delta på rekruttstevner og klubbstevner, men må gjøre det hvis du skal delta på approberte stevner.

Pris for startlisens svømmeidretter 2018 er som følger (uendret fra 2017):

  • Kr 350,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2018 (utøvere født fra og med 2006 – til og med 2009)
  • Kr 750,- for Startlisens svømmeidretter 2018 (utøvere født 2005 og tidligere. Utøvere 9-12 år kan også velge dette alternativet)

 Kontonummer og KID-nummer

Lisensen betales til kontonummer 7874.06.70025. NB! Husk at det MÅ betales med KID-nummer, dette får du på e-post fra klubben. Haster det med å få betalt lisensen tar du kontakt med leder@ril-svomming.no.

For mer informasjon se denne siden hos Norsk Svømmeforbund: www.svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lisens/