Trivsel, trygghet og tilhørighet.
Trivsel, trygghet og tilhørighet.

Årsmøte og foreldremøte 8. mars

Torsdag 8. mars kl. 18:30 – 19:30 på Sportshytta på Raufoss stadion arrangerer vi først årsmøte og deretter foreldremøte.

Saksliste til årsmøte i RIL svømming 2017

  1. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  2. Godkjenne de stemmeberettigede.
  3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle innkomne forslag og saker.
  6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  7. Vedta budsjett for 2018
  8. Valg

Årsmelding RIL Svømming 2017

Servering av kaker og kaffe/te/saft.

Etter årsmøte er det foreldremøte med informasjon om klubben og virksomheten vår. Vi oppfordrer alle foresatte til å delta på dette møtet. Dette er et mer uformelt møte hvor vi oppfordrer foresatte å komme med spørsmål hvis det er noe de lurer på, i tillegg til at vi vil informere om klubben. Det vil være enkel servering.

Se ellers informasjon på klubbens sider på Facebook: www.facebook.com/RILsvomming

Velkommen!