Trivsel, trygghet og tilhørighet.
Trivsel, trygghet og tilhørighet.

Ekstraordinært årsmøte 27. mars kl. 18:00 Totenbadet

Regnskapet for 2017 og budsjettet for 2018 kunne formelt ikke godkjennes på det ordinære årsmøtet sist uke, derfor innkaller vi med dette ekstraordinært årsmøte tirsdag 27. mars kl 18:00 på Totenbadet.

Saksliste:

  1. Regnskap 2017
  2. Budsjett 2018

For mer informasjon, se innkallingen nedenfor

Innkalling ekstraordinært årsmøte 27. mars 2018

Årsmøtet er lagt i forbindelse med avviklingen av treningen på Totenbadet slik at vi kan få nok deltagere til å få et gyldig årsmøtevedtak. Derfor er det viktig at de som er stemmeberettiget (alle medlemmer i svømmeklubben over 16 år) tar seg tid til å delta på møtet slik at vi kan få et gyldig årsmøtevedtak på disse sakene.

Velkommen!