Trivsel, trygghet og tilhørighet.
Trivsel, trygghet og tilhørighet.

Oversikt over treninger uke 51 – uke 2

Uke 51:
Mandag: ingen trening
Tirsdag og torsdag: Vanlig svømmetrening
Fredag 18 – 19:30: ekstra svømmetrening fre. 18-19.30. NB! Meld interesse til Knut Ivar. Dersom interessen er liten vil ikke klubben betale for leie, da vil det bli trening i ordnære baner for de som ønsker (fleste har årskort).

Uke 52:
Svømmere som vil trene tar kontakt med Knut Ivar for samordning. Oppfordrer dere til å bruke FB, sende meldinger og avtale med hverandre.

Uke 1:
Tirsdag: Oppstart svømmetrening 18-19.30 for gruppe 2 & 3.
Torsdag gruppe 2 & 3; Ordninær treningstid
Lørdag: Ingen trening

Uke 2:
Tirsdag: Oppstart gruppe 1
Ellers ordinær trening for alle grupper.