Trivsel, trygghet og tilhørighet.
Trivsel, trygghet og tilhørighet.

Deltagelse på svømmestevner

KongFredrikOutdoorOpen_Aug2015_WEB

RIL Svømming betaler stevnekontingenten under visse forutsetninger;

  • Påmeldt innen frist for påmelding.
  • Kun gyldig grunn dersom svømmerne er påmeldt til stevnet / øvelser og ikke deltar.

Gyldig grunn forutsetter at beskjed om frafall er meldt på forhånd og at svømmeren har god grunn for ikke å delta (f.eks.: Sykdom / skade). Gi beskjed til oppmann / trener / styret.

Ved etteranmelding må svømmeren selv betale tillegget det medfører, som regel er det dobbel betaling ved etteranmelding.

Ved frafall fra svømmestevne / øvelser uten beskjed på forhånd og/eller gyldig grunn må svømmeren betale deltakeravgiften i sin helhet selv.

For rekrutter og i yngste klasse på approberte stevner er det bare en startkontingent (2014 veiledende pris kr 100,- ). For alle andre klasser i et approbert stevne betaler man pr. øvelse (2014 veiledende pris kr 100, pr. start). I tillegg er det egen kontingent for hvert stafettlag klubben stiller.

Før både rekruttstevne og approberte stevne begynner er det lagledermøte. På dette møtet er det en person fra klubben som deltar, som regel trener eller oppmann. På lagledermøter gis det beskjed om endringer og feil i programmet. Det er mulig å etteranmelde svømmere dersom det er ledige baner i aktuelle øvelser. Videre gis det beskjed om hvem som skal svømme på stafettlagene og hvilken rekkefølge.

Derfor er det viktig at den som skal delta på lagledermøtet har oversikt over om alle svømmerne har kommet, at de er påmeldt på rette øvelser og hvem som skal være med på stafettlagene.

Svømmere skal møte opp 15 minutter før lagledermøtet og ta kontakt med trener/leder/styret.  Er man forsinket til stevnet, gi man beskjed om dette!